Systemy odwodnień, drenażu, separacji 

Każdy budynek mieszkalny, czy też gospodarczy narażony jest okresowo lub stale na szkodliwe oddziaływanie wody. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie proponowanych rozwiązań w zakresie trwałego obniżania poziomu wód gruntowych. 
Proponujemy system drenarski, separatory oraz skuteczne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie odwodnień liniowych. 

Drenaż 

Rury drenarskie są produkowane metodą wytłaczania z polichlorku winylu najwyższej jakości z dodatkami technologicznymi, stabilizatorami i barwnikami (barwa standardowa - kolor żółty).  
Rury do instalacji drenażowej produkowane są zgodnie z Polską Normą PN-C-89221/1998.  
W zakresie drenażu proponujemy rury w średnicach od 50 do 100mm w wersji bez otuliny i z otuliną. W ofercie także kształtki połączeniowe. 

Infromacje techniczne 

Średnica nominalna DN  50 80 100
Średnica zewnętrzna   50±0,5  80±0,5  100±0,5 
Ilość rzędów otworów 6 6 6
Szerokość otworu   1,1 1,1 1,1
Ilość otworów na 1 mb 500 400 400
Pow. otworów cm2/mb  33,0 26,4 26,4
Waga [g/mb]  160 280 370

Separatory 

W ofercie separatory przeznaczone do przechwytywania substancji ropopochodnych i tłuszczy oraz piasku.   
Stosowane w obiektach prywatnych i użyteczności publicznej w wersji tworzywowej, betonowej lub stalowej w klasach obciążeń od A15 do D400. Separatory dostępne są również w wersji z zintegrowanym osadnikiem piaskowym.  
Produkowane zgodnie z normami europejskimi, są certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży. 

Odwodnienia

Odwodnienia liniowe do zastosowań w obiektach prywatnych i użyteczności publicznej w wersji tworzywowej lub betonowej w klasach obciążeń od A15 do F900. Zarówno korytka z tworzywa jak i betonowe spełniają europejskie normy PN EN 1433. Ruszty dostępne w wersji żeliwnej i stalowej z zabezpieczeniem lub bez. Produkty są certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży.  
Produkty tej grupy przeznaczone są do stosowania przy wjazdach garażowych, tarasach, ogrodach, parkach, przystankach, obiektach sportowych itp.