NOTA PRAWNA

Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się z poniższymi informacjami prawnymi.

Firma

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest DYKA Polska Sp. z o.o. z siedziba w Jelczu-Laskowicach, ul. Belgijska 5, NIP 899-22-72-101

Prawa autorskie i prawo producenta bazy danych

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest DYKA Polska Sp. z o.o. z siedziba w Jelczu-Laskowicach, ul. Belgijska 5, NIP 899-22-72-101

Znaki towarowe i nazwy handlowe

Wszystkie nazwy, logo i inne znaki towarowe DYKA Polska lub jej podmiotów stowarzyszonych są znakami towarowymi i / lub nazwami handlowymi chronionymi prawem. DYKA Polska surowo zabrania stosowania tych lub podobnych znaków, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody DYKA Polska.

Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia lub garnitury związane z niniejszą witryną lub jej użytkowaniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polski.