Informacja o polityce prywatności dla podmiotów zewnętrznych (działania biznesowe)

Niniejsza Informacja o polityce prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób zbieramy informacje o osobach kontaktowych u podmiotów zewnętrznych w codziennej działalności Grupy Tessenderlo, w jaki sposób je chronimy i przez jaki okres je zachowujemy. Dbamy o bezpieczeństwo twoich danych w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione i możliwe, chroniąc przed ich utratą i nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) (w stosownych przypadkach).

1 Jaki jest cel i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Grupa Tessenderlo będzie w sposób zgodny z prawem przetwarzać twoje dane osobowe i będzie robić to głównie na jednej z następujących (odpowiednich) podstaw prawnych:

 • aby wykonywać nasze obowiązki prawne, takie jak składanie obowiązkowych raportów, wymogi podatkowe i księgowe („Obowiązek Prawny”);
 • jeśli wyraziłeś swoją zgodę, przy czym zgodę tę możesz wycofać w dowolnej chwili („Zgoda”); lub
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej, jeśli twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne. Będziemy to analizować w indywidualnych przypadkach. („Prawnie Uzasadniony Interes”).

W oparciu o nasze Prawnie Uzasadnione Interesy Grupa Tessenderlo może w szczególności przetwarzać twoje dane osobowe w następujących celach:

 • planowanie, prowadzenie i monitorowanie działalności i naszych kontraktów
 • wewnętrzna analiza i badanie rynku
 • komunikacja z (potencjalnymi) klientami, dostawcami, usługodawcami itp.
 • negocjowanie kontraktów, np.:
  • przesłanie oferty cenowej na adres e-mail
  • prośba o wycenę opłaty
 • realizacja kontraktu i zarządzanie, np.:
  • wykonanie zlecenia i/lub kontraktu,
  • wysyłanie faktur i przypomnień,
  • obsługa adresowanych do nas pytań lub reklamacji
 • ogólne zarządzanie kontaktami z klientem, np.:
  • wewnętrzne narzędzie CRM
 • marketing bezpośredni/reklama,
  • w szczególności w celu promowania towarów lub usług identycznych lub podobnych do tych, które u nas zamówiłeś (np.: newsletter);
  • zawsze masz możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego.

2 Jakie kategorie twoich danych osobowych będą przetwarzane?

Dane osobowe to wszelkie dotyczące ciebie informacje, na podstawie których można cię zidentyfikować. Dane anonimowe, które nie pozwalają na identyfikację osoby, nie stanowią zatem danych osobowych. Dane firmy również nie są traktowane jako dane osobowe.

Dla celów, o których mowa powyżej, przetwarzanie danych osobowych może obejmować:

 • Dane identyfikacyjne, w tym:
  • twoje nazwisko i imię/imiona
  • numer telefonu służbowego
  • służbowy adres e-mail
 • firmę, dla której pracujesz, stanowisko i funkcja w tej firmie;
 • wszelkie inne dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz i które są istotne dla celów opisanych powyżej;
 • wszelkie inne dane osobowe (niż wskazane powyżej), które wymagają przetwarzania z mocy prawa.

3 Skąd pochodzą twoje dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane, tylko jeśli je nam przekażesz w trakcie np. rejestracji, wypełniając formularze lub wysyłając wiadomości e-mail, a także w trakcie zamawiania produktów lub usług, wysyłania zapytań lub próśb (na przykład: wysyłasz do nas wiadomość e-mail z prośbą o wycenę zamówienia, z twoimi danymi kontaktowymi w sygnaturze wiadomości).

4 Kto będzie miał dostęp do moich danych osobowych?

W pewnych okolicznościach może wystąpić potrzeba przekazania lub ujawnienia twoich danych osobowych – do celów opisanych powyżej – spółkom stowarzyszonym lub kontrahentom Grupy Tessenderlo, lub też dostawcom usług (np. dostawcom usług IT, przewoźnikom lub agencjom medialnym, które mogą wykorzystywać twoje dane osobowe tylko w celu przygotowania materiałów reklamowych i/lub wysyłania ich do naszych klientów, lub instytutom prowadzącym badania rynku, które w naszym imieniu przeprowadzają ankiety). Zewnętrzni dostawcy usług będą przetwarzać twoje dane osobowe wyłącznie w imieniu Grupy Tessenderlo oraz zgodnie z jej instrukcjami.

5 Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza granice mojego kraju zamieszkania?

Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy Tessenderlo, może okazać się konieczne, by jeden lub więcej pracowników z podmiotu stowarzyszonego z Grupy Tessenderlo, który może być zlokalizowany w kraju poza EOG, uzyskał dostęp do twoich danych osobowych, aby przetwarzać i/lub przechowywać te dane osobowe do celów opisanych powyżej. Aby przekazywać twoje dane zgodnie z zasadami ochrony danych, Grupa Tessenderlo wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

6 Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tylko tak długo, jak jest to z uzasadnionych przyczyn niezbędne do celów wskazanych powyżej.