NOTA PRAWNA

Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się z poniższymi informacjami prawnymi.

Firma

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest DYKA Polska Sp. z o.o. z siedziba w Jelczu-Laskowicach, ul. Belgijska 5, NIP 899-22-72-101

Prawa autorskie i prawo producenta bazy danych

Ta strona internetowa jest dziełem chronionym prawem autorskim, a także bazą danych, w której DYKA Polska lub jej podmioty stowarzyszone posiadają prawa autorskie i prawa producenta. Wszystkie teksty, layouty, rysunki, zdjęcia, filmy, grafika i inne elementy tej strony są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopie, adaptacje, modyfikacje, tłumaczenia, aranżacje, publiczne udostępnianie, lokalizacja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie jakiejkolwiek części lub całości niniejszej strony, niezależnie od tego, w jakiej formie lub w jakikolwiek sposób, czy to drogą elektroniczną, mechaniczną lub w inny sposób, są ściśle ograniczone. zabronione, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody DYKA Polska

Znaki towarowe i nazwy handlowe

Wszystkie nazwy, logo i inne znaki towarowe DYKA Polska lub jej podmiotów stowarzyszonych są znakami towarowymi i / lub nazwami handlowymi chronionymi prawem. DYKA Polska surowo zabrania stosowania tych lub podobnych znaków, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody DYKA Polska.

Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia lub garnitury związane z niniejszą witryną lub jej użytkowaniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polski.