Odpowiedzialność za treść

Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat DYKA Polska.

DYKA Polska podejmuje uzasadnione starania w celu zapewnienia dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Niniejsza strona, w tym między innymi treść, materiały, informacje i oprogramowanie udostępnione za jej pośrednictwem, jest dostarczana użytkownikowi "tak jak jest" i bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych. Dostęp i korzystanie z tej strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

DYKA Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne i szczególne, które rzekomo zostały spowodowane przez lub w związku z dostępem i / lub korzystaniem z tej witryny lub z powodu braku jakiegokolwiek szczegółowej informacji. O ile nie przewidziano inaczej, żadne treści zawarte na stronie nie będą uważane za część warunków sprzedaży DYKA Polska.

DYKA Polska może w dowolnym czasie zmodyfikować i / lub przerwać działanie wszystkich części tej strony, według własnego uznania, bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację tej strony.

DYKA Polska nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treść lub istnienie stron trzecich, do których są tworzone hiperlinki. Łączenie z tymi stronami odbywa się na własne ryzyko użytkownika.