Polityka prywatności i informacja o polityce prywatności

Ochrona bezpieczeństwa i poufności twoich danych osobowych jest ważna dla firmy Tessenderlo Group nv (Troonstraat 130 rue du Trône – 1050 Bruksela – Belgia) i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą Tessenderlo”), a także ze względu na to, że prowadzimy działalność zgodnie z przepisami prawa o prywatności, ochronie i bezpieczeństwie danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności i informacją o polityce prywatności, które opisują, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe zbierane przez nas i/lub przekazywane nam przez ciebie (1) przy ubieganiu się o pracę, (2) w kontaktach biznesowych z Grupą Tessenderlo i/lub (3) przy odwiedzaniu tej strony internetowej.

I. Kandydaci

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Grupa Tessenderlo przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę.

II. Kontakty biznesowe

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Grupa Tessenderlo przetwarza dane osobowe (potencjalnych) klientów, dostawców, podwykonawców itp.

III. Odwiedzający

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Grupa Tessenderlo przetwarza dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową.

IV. Informacje ogólne

Grupa Tessenderlo stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą, ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ponadto Grupa Tessenderlo stosuje odpowiednie środki i procedury pozwalające zadbać, by dane te były rzetelne dla celów ich wykorzystania, prawidłowe, kompletne i aktualne. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) (w stosownych przypadkach), masz prawo w dowolnej chwili skontaktować się z Grupą Tessenderlo, jeśli chcesz:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je lub usunąć;
  • ograniczyć przetwarzanie i przekazywanie twoich danych osobowych lub zgłosić sprzeciw w tym zakresie; lub
  • wycofać swoją zgodę (w stosownych przypadkach), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed jej wycofaniem.

Ponadto możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Grupa Tessenderlo nie działała w zgodzie z przepisami o ochronie danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw lub niniejszej Polityki prywatności i informacji o polityce prywatności, możesz skontaktować się z Grupą Tessenderlo, wysyłając wiadomość na adres privacy@tessenderlo.com

Więcej informacji na temat zawartości naszej strony internetowej możesz uzyskać, kontaktując się z webmasterem: groupcommunication@tessenderlo.com lub pisząc do Grupy Tessenderlo – FAO Group Communication – Troonstraat 130 rue du Trône – 1050 Brussels – Belgium.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności i informacji o polityce prywatności mogą podlegać okresowym aktualizacjom.