​Studnie kanalizacyjne

Produkowane są metodą wtrysku oraz wytłaczania i współwytłaczania z PVC i PP.

Oferujemy kinety zbiorcze i przelotowe w średnicach 315, 400, 425, 600, 1000mm. Rury wznoszące wykonywane z rury gładkiej lub karbowanej jedno- i dwuwarstwowej. Proponujemy pełny asortyment zwieńczeń od A15-D400. Studnie występują w wersji inspekcyjnej włazowej i niewłazowej. 

Posiadana dokumentacja: aprobata techniczna IBDiM, opinia GIG.

ZOBACZ produkty w tej kategorii

 

Pobierz cennik​