Systemy odwodnień, drenażu, separacji

Każdy budynek mieszkalny, czy też gospodarczy narażony jest okresowo lub stale na szkodliwe oddziaływanie wody. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie proponowanych rozwiązań w zakresie trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.

Proponujemy system drenarski, separatory oraz skuteczne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie odwodnień liniowych.