Systemy wodociągowe

Systemy ciśnieniowe PE

Rury systemu wodociągowego PE są produkowane metodą wytłaczania polietylenów HDPE o odporności na naprężenia 80 i 100 Mpa (PE 80 i PE 100) dostarczanych przez renomowanych dostawców. 

Nasze produkty wytwarzamy zgodnie z obowiązującym w Polsce i Europie standardem PN-EN 12201. Nasze rury zostały przebadane przez Państwowy Zakład Higieny i uzyskały dopuszczenie do kontaktu z żywnością i wodą pitną.

Zakres średnic i stosowania produkowanych rur 

Standardowo produkujemy rury wodociągowe w zwojach i sztangach: 

PE 80 od 20 do 63 mm w następujących klasach ciśnienia: PN8 (SDR 17), PN10 (SDR 13.6) oraz PN12.5 (SDR 11). 

PE 100 od 75 do 400 mm w następujących klasach ciśnienia: PN10 (SDR 17), PN16 (SDR 11). 

Do wykonywania połączeń oferujemy pełen zestaw złączek i kształtek.

Odporność chemiczna i termiczna 

Rury, kształtki i uszczelnienia w systemie PE 80 są całkowicie odporne na działanie wodnych roztworów kwasów i zasad w zakresie pH od 1 do 14. 

Istotną rolę w zachowaniu wytrzymałości rur na ciśnienie wewnętrzne odgrywa temperatura pracy. Podwyższenie temperatury cieczy przesyłanej przewodem z PE wymusza odpowiednie obniżenie ciśnienia roboczego.

​Systemy ciśnieniowe PVC

Rury i kształtki do systemów wodociągowych z PVC są wykonane z najwyższej jakości polichlorku winylu. 

Rury ciśnieniowe PVC do dystrybucji wody produkujemy zgodnie z Polskim i Europejskim standardem PN-EN 1452. Ten produkt posiada również atest PZH dopuszczający je do kontaktu z żywością i wodą pitną.

Zakres średnic i stosowania produkowanych rur

Standardowo produkujemy rury ciśnieniowe PVC do dystrybucji wody pitnej od 90 do 225 mm, w klasie ciśnieniowej PN10 (ciśnienie pracy do 10 atm.) o długości roboczej 6 metrów.

Odporność chemiczna i termiczna

Rury wodociągowe z polichlorku winylu charakteryzują się dużą odpornością na korozję, niską chropowatością i odpornością na czynniki chemiczne występujące w glebie. Zapewniają łatwe wykonywanie połączeń dzięki połączeniom kielichowo-uszczelkowym.

Armatura wodociągowa

Wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Atestowana i sprawdzona na polskim rynku od ponad 20 lat. Pokryta trwałymi powłokami gwarantującymi skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne. 

W asortymencie dostępne zasuwy, nawiertki, kształtki, hydranty, obudowy i skrzynki.


​ Pobierz katalog           

 

​ Pobierz katalog