Technologia produkcji

Opis procesu tłoczenia rur PVC

Opis procesu tłoczenia rur PVC

W silosach zewnętrznych zapewniających stabilne warunki przechowywania znajduje się surowe PVC w postaci sypkiej. Stąd proszki surowców są pobierane i podciśnieniowo transportowane rurociągami do mieszalni, ważone w odpowiednich proporcjach, mieszane w mieszalniku gorącym (do temp. 120°C) oraz chłodzone w mieszalniku zimnym (40°C). W dalszej kolejności mieszanka w postaci suchej transportowana jest pneumatycznie rurociągiem do kolejnych silosów. 

Wytłaczarki (ekstrudery) są podłączone systemem transportu mechanicznego i podciśnieniowego do każdego z silosów z suchą mieszanką, odpowiednią dla typu rury o żądanej jakości i kolorze. Ilość palnych pyłów uwalniających się w systemie zasilania wytłaczarki jest znikoma (nie ma niebezpieczeństwa eksplozji). 

Kołnierz łączący wytłaczarkę z rurą zasilającą jest hermetyczny, co uniemożliwia wydostawanie się pyłu do hali. 

Sucha masa jest podgrzewana w wytłaczarce (podgrzewanie elektryczne + wewnętrzne tarcie) i mieszana przez ślimaki, w wyniku czego powstaje homogeniczna, plastyczna masa o temperaturze 170 - 190 °C. 

Pod ciśnieniem 200 - 300 Bar w cylindrach i głowicy wytłaczarki materiał PVC jest przeciskany przez elektrycznie podgrzewany ustnik dyszy w kształcie pierścienia, formując kształt rury. 

Ciągle miękki materiał przechodzi następnie przez kalibratory wanny chłodzącej pracujący w podciśnieniu (-0,7 Bar), gdzie przysysany jest do kalibratora nadającego ostateczny kształt i wymiar, spryskiwany wodą chłodzącą o temperaturze 13-20 °C, przez co zestala się i uzyskuje sztywność oraz wytrzymałość. 

Zależnie od grubości ścianki oraz średnicy, rura musi przejść przez odpowiednią ilość zbiorników chłodzących, aby oddać zawarte w niej ciepło. 

Niektóre linie produkcyjne składają się z dwóch wytłaczarek. Umożliwia to produkcję rur z zewnętrzną powłoką z litego PVC i środkową warstwą z regranulowanego lub spienionego PVC. 

Prędkość odciągu, umieszczonego za sekcją wytłaczarek i wanien chłodzących, jest zsynchronizowana z wydajnością wytłaczarek tak, by kontrolować grubość ścianek rury. Automatyczna piła obiegowa kontroluje długość ciętych odcinków rury, po czym wyprodukowana rura jest przekazywana do kielichowania, zaopatrywana w uszczelkę i ewentualnie zatyczki, a następnie pakowana. 

Atramentowa drukarka strumieniowa drukuje na rurze co metr nazwę firmy, godzinę, dzień, rok oraz inne dane wymagane przez stosowne przepisy. 

Dział kontroli jakości gromadzi co pewien okres czasu próbki rur, na których przeprowadzane są różnego rodzaju testy laboratoryjne. 

Po sprawdzeniu jakości, wymiarów i wyglądu rur są one transportowane do magazynu na zewnątrz budynku. 

Wszystkie produkty o nieodpowiedniej jakości są rozdrabniane przez młyny i transportowane do mieszalni, po czym ponownie są używane do produkcji w postaci czystej lub jako dodatek do głównych surowców. 

 

Proces mieszania

Mieszanka PVC jest mieszana w porcjach około +/- 300 lub 500 kg. Surowe PVC, które stanowi 60%-80% składu suchej mieszanki (zależnie od receptury) jest transportowane podciśnieniowo do systemu wag. Wagi odważają również odpowiednią ilość dodatków tj.: kredy, stabilizatora oraz modyfikatora. Na kolejnej wadze ważone są mikrododatki: barwniki i woski. Zawartości wag zrzucane są do gorącego mieszalnika, gdzie w wyniku tarcia, mieszanka stopniowo rozgrzewa się do temperatury 120°C, w wyniku czego następuje stopienie się wosków oraz stabilizatorów i homogenizacja mieszaniny. Przy tej temperaturze zawór mieszalnika gorącego zostaje automatycznie otwarty i materiał jest zrzucany do mieszalnika zimnego. Zaraz po zakończeniu tego procesu i osiągnięciu temperatury około 50°C, mieszanka jest dozowana do systemu transportu i pneumatycznie przesyłana do jednego z silosów z suchą mieszanką. W międzyczasie gorący mieszalnik uruchamia się ponownie. Poprzez system rur zasilających, suche mieszanki są transportowane do różnych linii produkcyjnych. Każdy rurociąg jest przewidziany dla suchej mieszanki określonego typu (ze względu na możliwość zanieczyszczenia pozostałych trzech typów mieszanki).

Opis procesu tłoczenia rur PE

Wytłaczanie rur PE odbywa się prawie identycznie, jak rur PVC. Różnica polega na tym, że materiał jest dostarczany w formie gotowego do zastosowania i niepylącego granulatu, więc nie są potrzebne żadne urządzenia mieszające. Linie produkcyjne PE mogą zawierać do trzech wytłaczarek - jedna na materiał podstawowy, jedna na wytłaczanie pasków znakujących oraz jedna na nanoszenie warstwy poślizgowej wewnątrz rury. Dostarczany granulat jest najpierw osuszany w suszarce przedmuchującej materiał suchym i ciepłym powietrzem po to, by usunąć wilgoć. Średnice do 63 mm są zawsze produkowane w zwoju lub na bębnie, rury o średnicy 75-110 mm mogą być dostarczane jako rury proste lub w zwoju. W tym celu na końcu linii produkcyjnych instaluje się maszyny nawijające. Zamiast drukowania drukarką strumieniową stosuje się stemplowanie gorącą folią.

Opis procesu tłoczenia rur PP

Rury PP (polipropylenowe) używane są do kanalizacji wewnątrz budynku. Proces wytłaczania podobny do tego, jak dla rur PVC i PE. Wykonywane są w dwóch technologiach. Rury o średnicy 110mm są trójwarstwowe, ze spienioną warstwą środkową, natomiast wszystkie inne średnice (od 32 do 75mm) -w technologii rury litej- czyli jednowarstwowej. Długości produkowanych rur dyktują normy budowlane, czyli od 150mm do 6m.